Felhasználási feltételek

A www.kotanyi.hu weboldal felhasználási feltételei

A Kotányi Hungária Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 6.,adószám:10780208-21-3;Cégjegyzékszám :13- 09- 189426, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) („KOTÁNYI“) elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt. A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

1. Személyes adatok védelme
A www.kotanyi.hu weboldalra (továbbiakban: weboldal) Kapcsolatfelvétel űrlapján beküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatban” meghatározott feltételek vonatkoznak.

2. Az adatok pontossága, teljessége, időszerűsége
A KOTÁNYI nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

3. Átvitel
A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag (bármilyen adat (termékfotó, vásárlási ár, kommunikációs anyagok másolata), kérdés, megjegyzés, javaslat, információ, stb.) nem minősülnek bizalmas vagy védelem alatt álló információnak. Ezen anyagok a KOTÁNYI tulajdonát képezik, és azokat bármilyen célra (pl. többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel) felhasználhatja. A KOTÁNYI korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított anyagokban, bejegyzésekben található tartalmakat (találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat, stb.) bármilyen célból (többek között termékfejlesztés, gyártás és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen jellegű felhasználásokért az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Továbbá a Felhasználó szavatolja, hogy ő ezen anyag egyedüli jogosultja, az ilyen tartalmak nem sértőek, azok KOTÁNYI által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A KOTÁNYI nem köteles felhasználni ezen információkat.

4. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a KOTÁNYI.

A Felhasználónak joga van a weboldalon böngészni, valamint az ott található tartalmakat nyomtatás, mentés útján, illetve más személyeknek továbbítva magáncélra sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó a többszörözött anyagokon feltünteti a lenti védjegy információkat. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez, valamint a szerzői jogi védelem alatt álló és a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz (együttesen: „Védjegyek”) fűződő jogok jogosultja a KOTÁNYI. A jelen dokumentumban meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. A KOTÁNYI a jog által megengedett keretek között érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

5. Más weboldalakra mutató hivatkozások
A KOTÁNYI nem vállal felelősséget azon harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért, melyekre a felhasználó a weblapon található hivatkozásokat követve jutott el. A Felhasználó felelőssége ezen oldalak megismerése, az ott elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatok gondos elolvasása.

6. Szavatosság
A KOTÁNYI nem vállal semmilyen szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, valamint a weboldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért.

7. Felelősség
A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

A KOTÁNYI és/vagy a weboldal készítésében és elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából származó semmilyen kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A KOTÁNYI nem vállal felelősséget a weboldal használata, bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges károkért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

8. Tiltott tevékenység
A Felhasználók nem végezhetnek a KOTÁNYI által helytelennek tartott, vagy bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet, köztük a következőket:

  • Magánszemélyek személyes adatait vagy más jogait sértő tevékenység (például magánjellegű adatok feltöltése az érintett hozzájárulása nélkül);
  • A weboldal használata becsmérlés, rágalmazása céljából, valamint minden, a KOTÁNYI jó hírét csorbító magatartás;
  • Az Károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése; és
  • Nem engedélyezett, zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a weboldalra.

A KOTÁNYI fenntartja a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.

Az Európai Bizottságnak az 524/2013/EU Rendelet által létrehozott online vitarendezési platformjának (ODR) elérhetősége:
ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Kapcsolat
A jelen weboldal üzemeltetője Kotányi Hungária Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 6.,adószám:10780208-2-13;Cégjegyzékszám :13- 09- 189426, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén: (i) emailen  [email protected], (ii) telefonon +36 23 516 900 vagy (iii) postai úton 2045 Törökbálint, Tópark utca 6 .

10. Változások
A KOTÁNYI a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

11. Irányadó jog és joghatóság
A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. A KOTÁNYI nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.